Министерството на туризма приключи с изплащането на 10 млн. лв. в подкрепа на туроператорите и туристическите агенти, съобщиха от ведомството. 

Припомняме, че набирането на проекти по процедурата се проведе в периода 13-20 октомври 2020 година. Общият брой на подадените заявления възлизаше на 840, от които 38 дублирани. С това финалният брой проекти, обект на оценка, възлиза на 802, от които 720 бяха одобрени за финансиране.

В изключително съкратени срокове след приключване работата на оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.092 Министерството на туризма сключи административни договори с предложените за финансиране участници по процедурата и стартираха плащания по тях.

Средствата представляват около 1% от оборотите на компаниите през 2019 г., като туроператорите и туристическите агенти получиха помощ от 51 лв. до 371 000 лв. в зависимост от декларирания им оборот.

Припомняме, че в края на миналата година стана ясно, че туроператорите дължат 150 милиона лева на клиентите си заради кризата