Ректорът на Технически университет-София чл. кор. проф. дтн инж. Георги Михов и председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев подписаха Рамково споразумение за стратегическо сътрудничество. Целта на споразумението е да се засили връзката между образованието и бизнеса чрез повече съвместни проекти, които да намират реални решения на предизвикателствата както от страна на работодатели, така и от страна на висшето образование.

"Проблемите на висшето образование не са малко. Като започнем с това, че изпитваме недостиг от финансиране. Срещаме все по-големи трудности при осъвременяването на материалната база в университета. Усеща се и недостигът на кадри в секторите енергетика и машиностроене, които са изключително важни за България. За съжаление, интересът на кандидат-студентите към тези специалности е недостатъчен. Ето защо е изключително важно прякото участие на бизнеса в процеса на обучение на студентите. Това партньорство ще ни помогне съвместно да правим по-задълбочен анализ на процесите на пазара на труда, да осъвременяваме материалната база в университета и да адаптираме обучителните си програми в реално време според изискванията на компаниите за по-голяма ефективност на бъдещите им кадри", заяви чл.-кор. проф. дтн Георги Михов, ректор на ТУ-София.

"Аз съм много съпричастен с ролята на Техническия университет - София, не само поради това, че съм завършил този университет и съм много доволен от образованието и от знанията, които съм получил и от всичко, което университетът ми е дал, за да мога да се реализирам. Съпричастен съм, защото Техническият университет е мястото, където се създават най-търсените инженерни специалисти, от които пазарът на труда в България има голяма нужда. Факт е, че има сериозен недостиг на такива кадри и се надявам, че заедно ще продължаваме да убеждаваме обществеността и младите хора да се насочват към такива специалности. В индустрията възнагражденията на инженерните кадри растат и там добрите специалисти могат да се реализират и да получат едно европейско възнаграждение. Имаме много работа, която можем да свършим съвместно като университет и работодателска организация, защото вие подготвяте кадрите, а ние ги назначаваме и развиваме, и трябва да работим заедно в тази посока. Този ръст на БВП, на индустрията, на износа, който постигаме през последните години, може да бъде още по-сериозен, ако има добре подготвени кадри. Надявам се, че съвместно с високо уважавания Технически университет можем да дадем един допълнителен тласък на българската икономика. Благодаря и за поканата да бъда член на вашето Настоятелство заедно с други уважавани колеги от бизнеса", заяви Кирил Домусчиев, председателят на най-голямата работодателска организация на бизнеса в България, КРИБ, който е и възпитаник на Технически университет-София.

Сътрудничеството между партньорите ще се развива чрез съвместни инициативи, свързани със свободни работни позиции и стажове за студенти на ТУ-София в компаниите-членове на КРИБ. Предвижда се и по-голяма активност на бизнеса в учебния процес на университета чрез участие на представители на КРИБ и нейни компании-членове в презентации пред студенти, лекции, семинари или други събития, организирани от ТУ-София. От съществено значение са и предвидените съвместни анализи за текущата ситуация на пазара на труда с оглед на нуждите на бизнеса от кадри, особено в сектори, където остро се усеща тяхната липса.