При повишаването на цената на хляба големият риск е при големите производители. Това заяви в студиото на сутрешния блок на БНТ председателят на Браншовия съюз на хлебарите и сладкарите в България Мариана Кукушева.

По думите ѝ, тази година се очаква повишаване на цената на житото. Тя коментира и въвеждането на диференцирана ДДС ставка на хляба, който се произвежда от изцяло българска суровина.

"Очаква се през 2019 г. цената на житото да се повиши, както и производствените разходи. Въвеждането на тол таксите също ще се отрази върху разходите на хлебопроизводителите, тъй като превозът на хляба е специфичен и включва големи разходи", каза Кукушева.

Промяната на цената за всеки производител зависи от неговата икономическа издръжливост, неговите резерви и възможността за промяна на договорите.

"Големият риск е при големите производители на хляб", допълни тя.

По думите на председателя на браншовия съюз, трябва да се въведе диференцирана ДДС ставка на хляба, тъй като производителите в България преработват и използват изцяло българска суровина.

Хлябът и хлебопроизводството не се финансират от европейски програми. Ангажирани са само национални капитали. Това е единственият бранш в страната, в който няма чужди инвестиции.

"В България са регистрирани 680 фирми като хлебопроизводители, но на практика са два пъти повече. Върху нерегистрираните не се упражнява нужният контрол от БАБХ. Подобни производители изпълняват и обществени поръчки за доставки на закуски на училища, например", изтъкна Кукушева.