Енергийната компания Shell и консултантската Deloitte предлагат 10-годишна пътна карта с 22 решения за декарбонизация на товарните превози. Това е записано в разработения доклад от екип на двете компании "Декарбонизиране на товарните превози: Ускоряване" ("Decarbonising Road Freight: Getting into Gear") за бъдещето на сектора, след анкета със 158-те лидери в сектора на товарните превози. 70 на сто от тях считат декарбонизирането за водещ или един от топ 3 приоритетите на тяхната организация.

В пътната карта са посочени икономическите, техническите, регулаторните и организационните фактори, които влияят върху способността на сектора да се декарбонизира. Проучването показва още, че повечето от участниците виждат електрическите превозни средства с водородна горивна клетка и тези на батерия като най-добре приложимата дългосрочна технология с нулеви емисии за товарните превози. Много от анкетираните вярват, че тези камиони ще станат рентабилни и конкурентоспособни през следващите от 5 до 10 години.

"Камионите на практика транспортират всичко, от което модерното общество се нуждае в ежедневието си. Особено в настоящата криза, причинена от COVID-19, хората осъзнаха колко ключови са товарните превози за доставянето на жизненоважни стоки", каза Хуберт Вигевино, директор за Downstream бизнеса в Shell (преработката и продажбата на сурови петролни продукти).

"В момента товарните превози са отговорни за 9% от глобалните въглеродни емисии. С очакваното двойно увеличаване на тези услуги до 2050 г. е важно сега да се предприемат незабавни действия, за да може дотогава секторът да бъде насочен към развитие с нулеви емисии. Транспортните компании, производителите на камиони и доставчиците на енергия вече започнаха да инвестират в нисковъглеродни решения или такива с нулеви емисии, но секторът изисква още по-стабилни политики и регулации, за да може промяната да се ускори."

"Следващите 10 години ще бъдат от критично значение за въвеждането на превозни средства с нулеви емисии в товарните превози. Много е окуражаващо, че лидерите в сектора вече са започнали да мислят заедно върху обща технологична стратегия", каза Карлос Маурер, изпълнителен вицепрезидент "Сектори и декарбонизация" в Shell. "Вярваме, че след като е произведен в необходимия мащаб, водородът би могъл да бъде по-рентабилният и лесно изпълним път към нулевите нетни емисии за тежкотоварните и среднотоварните автомобили, които се движат на дълги разстояния. Електрическата мобилност би направила същото за лекотоварните и среднотоварните превозни средства с къси маршрути. Shell вече започна да предприема стъпки, за да направи енергийните решения достъпни за клиентите. Партнираме си и с други компании, за да разширим тези усилия."

3e-news.net