Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) се събира на извънредно заседание утре от 11:00 ч., съобщиха от Министерския съвет.

Основната тема ще бъде изплащането на помощите за бизнеса във връзка с пандемията и налаганите заради нея ограничения. Първо социалните партньори ще обсъдят проект за ново Постановление на Министерски съвет за условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, както и на самоосигуряващи се лица, по време на евентуално наложени от държавата ограничения на работодателите им. Това всъщност ще бъде нов варинат на прилаганата и преди мярка "Запази ме".

На второ мято НСТС ще обсъжда и друг проект на Постановление на правителството за удължаване на действието на мярката 60 на 40 при евентуален нов локдаун.

В дневния ред за засданието е предвидено партньорите да коментират и промени в Наредбата за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.