Вицепремиерът Валери Симеонов, който е председател на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), съобщи след края на заседанието му, че съветът единодушно е отхвърлил законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО), внесен от Корнелия Нинова, Цветан Цветанов и група народни представители поради несъвместимост с действащата Наредба за социално осигуряване. С проекта се създават неравнопоставеност между родителите и децата на загинали военнослужещи и останалите работници и служители.

С промените в КСО се предлага родител на загинал военнослужещ по време на мисия зад граница да получава пенсия. Промяната се отнася до родителите на 23-ма военни, загинали в Ирак и Камбоджа.

Трудова миграция

Не е бил постигат и консенсус по проекта на постановление на МС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона трудовата миграция и трудовата мобилност, с които се цели облекчаването на режима за "синя карта", както и преминаване от разрешителен в регистрационен режим за работа на сезонни работници и служители, каза Симеонов.

Социалният министър Бисер Петков напомни за мотивите за предложенията за промени в Правилника за прилагане на Закона трудовата миграция и трудовата мобилност. С предлаганите промени се регламентират разпоредбите по ускорената процедура за предоставяне на решение във връзка с издаване на разрешение за сезонен работник, който поне веднъж е работил на територията на България като такъв през последните 5 години.

Регламентира се процедурата за случаите, когато сезонният работник продължава да работи при същия работодател след изтичане на срока на регистрацията на сезонната заетост, при което се преминава към разрешителен режим до 9 месеца. Урежда се и процедурата за случаите, в които след изтичане на срока на регистрацията на сезонната заетост сезонният работник продължава да работи при друг работодател, при което се преминава към разрешителен режим до 9 месеца.

Отпада изискването работодателят да представи доказателства за извършването на предварително проучване на пазара на труда (т.нар. "пазарен тест") при кандидатстване за синя карта на ЕС, предвижда се и завишаване на квотите за наемане на работници от трети държави от десет на двадесет процента, а за малките и средни предприятия от 10 на 35 процента. Част от промените е предвидено да влязат в сила от 23 май, когато влизат в сила и промените в закона, а друга част - с обнародването на измененията.

Е-досие на работника

Няма консенсус и по проекта на постановление на МС за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя, въпреки че всички социални партньори са единодушни, че това е прогресивна и полезна мярка, свързана със създаването на електронна работна документация на работниците и служителите към работодателя, както и възможността за електронна обработка и движение на документите, коментира вицепремиерът. Той изтъкна, че основното разминаване е било по позицията за създаването във всяка фирма от работодателя на условия за достъп до системата, както и за подаване на данни за тези документи.

На заседанието не е било постигано съгласие за поемане от работодателите на разходите, свързани с устройствата за достъп до информационната система, създадена от работодателите, и заплащане на наем на интернет, ако такъв е необходим за достъп до тази система, както предлага КНСБ.