Промишленото производство регистрира ръст от 1,6% през януари в сравнение с декември 2019 година, но календарно изгладеният индекс е с 0,7% под равнището на годишна база, следвайки ревизирано понижение от 1,3 на сто на годишна база от предния месец. Това е трети пореден месец на спад в индустриалната активност на годишна база, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ), съобщава Инвестор.

През януари 2020 г. увеличение спрямо декември 2019 г. е регистрирано в преработващата промишленост - с 3,6%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0,6%, а намаление - в добивната промишленост - с 3,3%.

По-значителен ръст в преработващата промишленост се наблюдава при: ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 27,4%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 23,5%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 19,8%, производството на напитки - с 16%. Съществено намаление е регистрирано при: производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - с 11,7%, производството на тютюневи изделия - с 10,5%.

На годишна база спад на промишленото производство, изчислен от календарно изгладените данни, е отчетен в добивната промишленост - с 11,7%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7,2%, а ръст - в преработващата промишленост - с 2,1%.

По-значително увеличение в преработващата промишленост за една година се наблюдава при: производството на тютюневи изделия - с 26,8%, производството на превозни средства, без автомобили - с 24,1%, производството на напитки - с 15,2%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 13,4%. Най-голямо намаление е отчетено при: производството на облекло - с 10%, производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон и производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - по 8,5%.