Две са предложените изменения в Закона за приватизацията. Едното от тях значи, че ще се промени механизмът, по който се продават държавни имоти. Досега това се случваше чрез търгове или конкурси. Предстои въвеждане на електронна платформа до една година, чрез която ще се осъществяват подобни продажби. Другата промяна е свързана с приватизацията.

Приватизатори ще имат право да не плащат неустойки по договори, ако са минали повече от 5 години от сключването им. Тоест, с изключение на основни изисквания, които са били поставяни досега на приватизиращи инвеститори, срокът върху тези задължения не може да бъде по-дълъг от 5 години. Това каза Тодор Николов, финансист, бивш председател на Агенцията за приватизация, в студиото на телевизия "Блумбърг".

"Не са много случаите, в които това облекчение ще важи. Това са случаи, в които приватизацията е в някакъв специфичен сектор. От една страна, това са затрудняващи съответните инвеститори клаузи. От друга страна - във всеки сектор има специфични клаузи и всеки, който оперира там трябва да ги спазва", допълни финансистът.

Николов посочи, че облекченията би трябвало да се отнасят за бъдещи приватизационни сделки. Той добави, че то е преценка на правителството.

"В крайна сметка политическите партии преценяват има ли нужда от тежки рестрикции, или не. Явно те са преценили, че няма нужда рестрикциите да са по-дълги от 5 години", посочи Николов.

Според финансиста въвеждането на електронна платформа за продажба на държавните активи няма да доведе до по-висок инвеститорски интерес.

"Възможността за продажба на подобни активи съществуваше и към момента. Създава се един малко по-бърз механизъм, който ще осигури по-голяма прозрачност, и ще облекчи процедурите по сделките, но по-високият интерес все пак зависи от това какво точно се предлага",каза още бившият приватизационен шеф.