Бъдещето е на чистата енергия. Възобновяемите енергийни източници имат важно място в енергийния микс, но гарантът за енергийна сигурност са мощностите, които произвеждат базова енергия - атомните електроцентрали са такива мощности. Чрез развитието на ядрените технологии и ядрената енергетика можем да решим много важни въпроси, свързани с климатичните промени. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на срещата си с изпълнителния директор на Агенцията за ядрена енергия /АЯЕ/ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие Уилям Магууд IV. Той е на посещение в България по покана на министър Петкова.

Магууд е представил пред енергийния министър основните насоки в работата на агенцията, към която предстои да се присъедини и нашата страна. За постигане целите на Парижкото споразумение за климата е необходимо увеличаване на енергията от ВЕИ, задълбочаване на енергийната ефективност и двукратен ръст на ядрените мощности в света, показват анализи на АЯЕ.

По думите на Магууд, предизвикателство пред всяка страна е определянето на баланса между конвенционалната енергетика и възобновяемите източници.

"Развитието на ядрената енергетика е един от основните приоритети в работата на правителството в енергийната област", каза още министър Петкова.

Тя е запознала своя гост с работата на АЕЦ "Козлодуй" и успешно приключилите програми по удължаване живота на пети и шести блок на централата.

Възможността за изграждане на втора ядрена мощност в страната също е била тема на разговора, допълниха от енергийното ведомство.

Агенцията за ядрена енергия е структура в рамките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие със седалище Париж, Франция. Тя има за цел да подпомага сътрудничеството между страните - членки за високи постижения в областта на ядрената безопасност, технологиите, науката, околната среда и правото. В организацията членуват 33 страни, включително стратегически партньори (Китай, Индия), които оперират почти 90 на сто от инсталираните ядрени мощности в света. Към момента организацията работи по 22 международни проекта, включително със страни, които не членуват в нея.

Понастоящем България работи паралелно в две основни направления - присъединяване към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и към Агенцията за ядрена енергия. Присъединяването на нашата страна към АЯЕ е включено като задача във втория проект на плана за действие с ОИСР, който се разработва в момента и предстои да бъде представен на Секретариата на организацията, пише в съобщението.