В средносрочен план нарастване на заетостта се очаква главно в дейности, свързани с образованието - ръст от 204 000 работни места (9,6 на сто), преработващата промишленост - до 635 000 места, хуманното здравеопазване - 180 000 работни места, строителството - 247 000 и операциите с недвижими имоти - 18,8 хиляди работни места. Данните изнесе социалният министър Деница Сачева по време на форум на КНСБ, предаде БТА.

През следващите две години се очаква ръст на заетостта по икономически дейности, след което ни очакват две години спад, каза министърът. Водещ принос за намалението ще имат услуги като тези в сектора на търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети, където се очаква спад от 8,2 на сто - до 475 000 заети към 2024 г., следват секторите на хотелиерство и ресторантьорство, където се очаква намаление на броя на заетите от 6,4 на сто или номинално 154 000 работни места, в добивната промишленост заетостта се очаква да намалее със 17,9 на сто до 23 000 работни места, при производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива - спад до 36 000 работни места (6,7 на сто).

Прогнозата за търсенето на труда по образователни степени за периода 2020 - 2024 г. показва, че при най-ниско квалифицираните работници се очаква относително слаба динамика в потребността от такива човешки ресурси от страна на работодателите, каза министърът.

Прогнозираните спадове на търсенето на труд в определени сектори могат да бъдат компенсирани с ръстове в други, допълни Сачева. Тя отбеляза, че нарастването на броя на позициите за хора с ниска квалификация основно се очаква в сектора на преработващата промишленост, строителството, хуманното здравеопазване, операциите с недвижими имоти. В същото време със спад в търсенето на такива хора ще се характеризират сектори като търговия, добивна промишленост, хотели и ресторанти, доставяне на води, канализационни услуги, административни дейности и други.

Потребността на хора със средно образование се очаква да се свие в средносрочен план и това да се дължи основно на секторите търговия, хотели и ресторанти, добивна промишленост, административни дейности, производство и разпределение на електричество, топлинна енергия и газообразни горива. Министърът каза, че тези спадове не могат да бъдат компенсирани с очаквания ръст в други сектори.

За групата с висше образование се очаква ръст в търсенето на труд средносрочно главно в образование, държавно управление, хуманитарно здравеопазване, преработваща промишленост, култура. Това нарастване е съпроводено и с очаквания по-нисък брой позиции за хора с висше образование, отбеляза Деница Сачева.