89% от момичетата по света получават основно образование, но само 77% завършват гимназия, което в повечето страни отнема девет години. В най-бедните страни две трети от момичетата получават основно, а само една трета средно образование. Това показва доклад на Световната банка за цената на пропуснатите възможности за жените, публикуван на 11 юли.

Според доклада заради ограничените образователни възможности за момичетата и бариерите пред завършването на 12-годишен курс на обучение светът като цяло губи между 15 трлн. и 30 трлн. долара от намалена продуктивност и печалби. Авторите му подчертават, че основното образование не е достатъчно и ползите само от него са ограничени.

Докладът оценява глобалното влияние на ограничените образователни възможности.

Той разкрива възможностите, които образованието дава на момичетата, в шест области: доходи и жизнен стандарт, бракове в детска възраст и ранно раждане, раждаемост и растеж на населението, здраве, хранене и благосъстояние, посредничество и вземане на решения, социален капитал и институции. 

Средно жените със средно образование печелят почти два пъти повече в сравнение с тези, които изобщо нямат образование.

Гимназиалното образование според авторите на доклада е средство срещу ранните бракове (преди 18-годишна възраст) и може да елиминира риска от раждане в детска възраст. Така може да се овладее в глобален план раждаемостта и да се стигне до намаление на населението.

В развиващите се страни средното образование за момичетата ще повиши техните знания за ХИВ/СПИН и способността им да вземат самостоятелно решения за опазването на здравето. То може да подобри физическото им здраве, да намали риска от домашно насилие, от недохранване и смъртност при децата под пет години.

Универсалното средно образование може да повиши като цяло способността на жените да вземат решения в своите домакинства и да подсили възможностите им да оценяват качеството на основни услуги.