Цените на европейските електроенергийни борси, постигнати в сегмента "ден напред" останаха високи през изминалите седем дни (11 - 17 януари) и за втори път преживяха трудна седмица. Новата седмица и по-точно с ден за доставка 18 януари също стартира с високи стойности от 55 до 82 евро за MWh.

Предишната седмица (4 -10 януари) бе също с високи стойности поради смущение в рамките на синхронната зона на континентална Европа. На 13 януари, заради технически проблем, бе причинено частично отделяне на пазарната зона на Италия, и като последствие - на Гърция, Словения и Хърватия, в обединението "ден напред". Инцидентът е причинен от непредвидим технически проблем при италианския оператор GME, а не от функционирането на алгоритъма на единния пазар "Ден напред", според уточнение на Българската независима енергийна борса (БНЕБ).

Освен от COVID-19, както става ясно от данните през изминалата седмица (11-17 януари), европейските електроенергийни борси все още остават зависими от Brexit. Другото предизвикателство - студените януарски дни, подлагат на изпитание енергийните мощности не само на отделните държави и стабилността на пазарите, но и повишават ценови нива. В такова време Германия, например, разчита много на ВЕИ и в неделя тяхното участието е малко над 13 %, но данните показват и за използване на мощности от АЕЦ също от порядъка до 13%, както и на въглища - от 27 до 38 на сто, в зависимост от ситуацията.

Високи почасови цени, стигащи до над 120 евро за MWh (Испания, Португалия, Нидерландия) са регистрирани на 13 и 14 януари. Единствено на пазара в Германия е отчетен спад за времето 11-13 януари, но на 14 януари там се наблюдава скок от 66.2% (до 70.58 евро за MWh).

3е-news.net

На пазара в Обединеното кралство пък е регистрирано най-голямото увеличение през първите четири дни на миналата седмица в сравнение със същите дни на предходната - цели 54%, като на 13 и 14 януари около 19 часа стойностите са достигали до 1600 евро за MWh.

На 13 януари с ден за доставка 14 януари цените на европейските електроенергийни борси, спрямо месец по-рано, са с между 9 и 22 евро за MWh по-високи за почти всички пазари.

На БНЕБ цените остават доста стабилни спрямо европейските. Все пак са по-високи спрямо отчетените преди месец, но в някои от дните през изминалата седмица остават по-ниски от постигнатите в този сегмент на други електроенергийни борси. Най-висока постигната цена е с ден за доставка 15 януари - 72.63 евро за MWh. Това е и един от дните, в който в сегмента "ден напред" стойностите и в Европа остават високи.

БНЕБ стартира през новата седмица с постигнати 68.72 евро за MWh, което е сравнимо с отчетените ценови нива на страните, с които имаме физическа граница - 67.07 евро за MWh в Румъния, 69.89 евро за MWh в Сърбия и 66.95 евро за MWh в Гърция.