Служебният министър на икономиката Кирил Петков изрази очакване по време на блиц контрола в рамките на ресорната парламентарна комисия заложените с актуализацията на бюджета 430 млн. лева в подкрепа на бизнеса заради коронакризата да бъдат достатъчни за целта.

Това е адекватна сума, донякъде даже консервативна, но се надяваме, че с по-адекватни мерки във връзка със спирането на бизнесите - кога и как, ако се наложи, тази сума би трябвало да стигне, заяви министърът.

Той съобщи, че част от тази сума - 260 млн. лева, са по мярката "60 на 40", 100 млн.лева са за самоосигуряващите се, 30 млн. лева - за авиоиндустрията.

Останалите (40 млн. лева) искаме да впрегнем потенциални помощи - например част от фиксираните разходи да бъдат поети в туризма и ресторантьорския бизнес, за да поемем на хората най-голяма тежест, ако се наложи тяхното затваряне, каза министърът.

Петков изрази надежда част от парите по REACT-EU, които са в размер на около 200 млн. евро и ще бъдат разпределени между различни министерства, да отидат в програмата за фиксирани разходи.

Петков отбеля, че дизайнът на мерките по тези 430 млн. лева ще бъде обсъден в партньорство с бизнеса и допълни, че предприемането на ограничителни за бизнеса мерки ще стане едва при яснота за мерки за възстановяване на засегнатите дейности.

Следователно, пишат от АИКБ, е наложително мерките, прилагани за затворените с акт на държавен орган дейности, да се прилагат и за авиосектора и другите най-силно пострадали бизнеси. "Затова е крайно наложително дейностите със спад, надвишаващ определен размер (например 40 или 45 на сто) на база същия месец на 2019 година, да се подпомогнат за частично заплащане на непокритите фиксирани разходи. Спадът на приходите от продажби според нас е много по-обективен критерий от това дали дейност на предприятие е преустановена с акт на държавен орган, тъй като същото предприятие може да извършва и други дейности, които не са спрени и чрез тях да има по-малък и дори никакъв спад на приходите."

През юли 2021 г. хотелиерският и ресторантьорски бизнес настоя за подкрепа за непокрити фиксирани разходи.

Още през ноември 2020 г. бизнеса поискаха подкрепа с покриване на част от постоянните разходи. Работодателските организации тогава подкрепиха исканията си и с Временната рамка на ЕС, с която през октомври с.г. бе въведена нова мярка, даваща възможност на държавите членки да подкрепят дружествата, изправени пред спад на оборота си от най-малко 30 % през допустимия период в сравнение със същия период на 2019 г. поради пандемията от коронавирус. Чрез подкрепата се поемат част от фиксираните разходи на бенефициерите, които не са покрити от техните приходи, в максимален размер от 3 милиона евро на предприятие.

Подпомагането на тези предприятия чрез временно поемане на част от разходите им има за цел да се предотврати влошаването на техния капитал, да се поддържа стопанската им дейност и да им се предостави стабилна основа за възстановяване. Това позволява по-целенасочена помощ за предприятия, които очевидно се нуждаят от нея, се казва в мярката на ЕК.

*Постоянните (фиксирани) разходи остават непроменени при изменения в обема на фирмената дейност в един относително широк диапазон за определен времеви период. Такива са наемите на офиси и производствени помещения, амортизациите, месечните заплати, разходите за маркетинг до определено ниво, застраховките, някои нормативни разходи и др.