Според Камарата на строителите в България (КСБ) нападките на архитектите и проектантите срещу инженеринга са демагогия с цел извличане на политически дивидент. Проектите са много отговорна част от реализацията на инвестиционните намерения и това трябва да бъде подкрепено със съответните изисквания и отговорности към проектантите, посочва Мирослав Мазнев, изпълнителен директор на КСБ, цитиран в прессъобщение на организацията.

Проектантите трябва да носят отговорност за проекта и за допуснатите от тях грешки, както го правят строителите, изпълняващи строежа, настояваме от Камарата.

Според КСБ през последните десетилетия страната ни и данъкоплатците са изгубили милиони левове заради некачествени проекти. Забавянето на проектирането е било причина страната ни да не успее да усвои голяма част от предоставеното ни безвъзмездно финансиране през първия програмен период на европомощта.

Затова и едно от изискванията за подобряване на ефективността на усвояването на европейските средства по оперативните програми бе търговете да се възлагат на принципа на инженеринга, който включва проектиране и строителство, напомня изпълнителният директор на Камарата.

Той посочва още, че инженерингът е широко използвана практика в Европа, тя е законово утвърдена в европейското законодателство. Голяма част от рисковете, които водят до архитектурни и градоустройствени недоразумения, се избягват с възлагането на инженеринг.

Тези дни Kaмapaтa нa apxитeктитe в България подаде жалба в Комисията за защита на конкуренция срещу oбявeнaтa oт Mиниcтepcтвo нa здpaвeoпaзвaнeтo обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна детска болница". Организацията настоява за прекратяването на тръжната процедура, тъй като сегашните й параметри са порочни и не гарантират качественото изпълнение на сградата. Жалбата на КАБ има два основни момента - за вида на процедурата, която е инженеринг, и за обема и съдържанието на техническото задание, което според камарата е непълно.

Преди дни Камарата на строителите в България (КСБ) категорично се противопоставя на зачестилите "сензационни" твърдения, изразявани в публичното пространство, от представители на ръководствата на Камарата на архитектите в България (КАБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). В изявленията си двете организации твърдят, че инженерингът е "изключително порочна практика". Изказване, изцяло неподкрепено с доказателства и факти.

Ръководството на КСБ подчертава, че инженерингът при обществените поръчки в строителството е европейска практика, доказала своите предимства.

Категорично заявяваме, че браншовите камари трябва да се подкрепят и да говорят помежду си. За КСБ обаче ръководството на Камарата на архитектите в България вече я превръща в политическа организация. Именно затова питаме: "Защо и какви интереси стоят зад тези атаки?" За нас това вече не е въпрос. Считаме отговорa за ясен.

Диверсионната акция от архитекти без архитектура, които искат да станат политици без политическа култура, не може да продължава. Канибализмът е деяние, което не се подкрепя от нито една религия. Въвличането на ръководството на КАБ в политически битки изяжда работещите бюра и вреди на цялата гилдия.

За КСБ проектантите се делят на два вида:

  1. Работещи бюра, за които формата и видът на инженеринга не им пречи, за да свършат работата си професионално.
  2. Школувани бюра, за които менажирането на проект без съдържание е основна дейност, тъй като основополагащо за тях е да вземат комисионни и да посочат императивно подизпълнители.

Ако това е методът, предпочетен от нелегитимните архитектурни бюра - да генерират средства от определени подизпълнители, за да финансират политическа кариера и развитие, то инженерингът наистина им пречи.

КСБ е категорична, че прийомите и стратегиите на тези "архитекти" са очевидни и безотговорни. Браншовите организации имат много по-сериозни предизвикателства, касаещи работата им, отколкото включването им в политически кампании. Всяка камара е публична и би трябвало да е символ на нещо. За нас ръководството на КАБ е символ на очернящ пиар, който цели да извлече политически дивиденти.