Спорът не засяга доставките към Европа, е коментирал пред журналисти днес председателят на КЕВР Иван Иванов, съобщи пресцентърът на Комисията.

Иванов припомнил, че в гласуван Регламент на ЕК се разглеждат три нива на опасност за прекъсване на снабдяването с природен газ за потребители в страна-членка на ЕС.

При най-високото, трето ниво е въведено задължение на съседните страни да подпомогнат с доставки на природен газ застрашената страна-членка. Такива възможности вече има през българо-гръцката газова връзка "Кулата-Сидерокастро" и през интерконектора с Румъния. Освен това,за България са възможни доставки и по досегашния газопровод с Турция, след като вече е практически възможна реверсивна връзка в посока към България, допълнил Иванов.

Предстои среща между КЕВР, ръководството на община Перник и топлофикационното дружество в града за решаване на възникналите проблеми с топлоснабдяването на перничани, посочват от КЕВР. Иван Иванов информирал, че на проведена среща с областния управител на Перник и управителя на "Топлофикация Перник" АД, от дружеството са дали разяснения относно причините за зачестилите аварии по част от топлопреносната мрежа на града.

Голяма част от нея е била изградена паралелно с амортизирани участъци на водоснабдителната мрежа и при пробиви, студената вода облива прилежащите участъци на топлопреносната мрежа, които са с много висока температура. Това съприкосновение води до пробиви в топлопреносната мрежа, което налага подмяната и на част от мрежата на ВиК оператора, са заявили от Топлофикация Перник" АД.