На 26 февруари информационната система "Интрастат" ще бъде спряна и няма да има достъп от Електронни услуги от 12 до 18 часа, съобщи Националната агенция за приходите.

Това се налага поради внедряване на нови модули и промяна в някои от съществуващите функционалности, които основно ще бъдат използвани от служителите на НАП. За Интрастат операторите няма да има промяна в начина на подаване и работата със системата, се посочва в съобщението.

Във връзка с това системата временно няма да функционира за потребители - служители и Интрастат оператори.

Интрастат е система за събиране на статистическа информация за вътрешнообщностната търговия със стоки между държавите членки на Европейския съюз.