През декември 2019-а година индустриалното производство в еврозоната, в целия ЕС и в България включително отбеляза доста силен спад, показват данни на Евростат.

Производството в рамките на еврозоната се понижи с 2,1% при очаквания за спад с 1,6% и след негова стагнация през ноември (низходяща ревизия от предишна оценка за слабо повишение с 0,2%) и след понижение с 0,9% през октомври. Тези данни само потвърждават за наличието на доста слаба промишлената активност в региона на единната валута и през последното тримесечие на изминалата година.

В рамките на еврозоната спад с цели 4,0% отбелязаха средствата за производство, което е знак за слаб инвестиционен апетит сред индустриалните мениджъри. Понижение с 1,7% беше отчетено при производство на междинни стоки, с 1,3% на стоките с недълготрайна употреба, с 1,1% на дълготрайни потребителски стоки и с 0,5% на енергийното производство.

Спрямо година по-рано производството в еврозоната се понижи през декември с 4,1% след спад с 1,7% през ноември (низходяща ревизия от понижение с 1,5%) и очаквания за доста по-скромно понижение с 2,5%. Производството на годишна база в региона на единната валута нарасна за последно през далечния ноември 2018-а година.

Промишленото производство се влоши рязко при всички водещи икономики от еврозоната, което предполага, че е възможно да последва низходяща ревизия на данните на Евростат за БВП в региона на единната валута за последното тримесечие на 2019-а година. В края на януари Евростат представи своя експресна оценка, според която БВП на еврозоната нарасна в края на миналата година с 0,1% спрямо третото тримесечие.

Въпреки лошият край на отминалата година, серията проучвания за януари показаха подобрение на бизнес нагласите в резултат на отслабналите търговски напрежения между САЩ и Китай след подписаната "първа фаза" от двустранното търговско споразумение. В същото време обаче все още няма никаква яснота относно негативния ефект на заразата от коронавирус в Китай.

Евростат представи аналогични слаби данни за индустриалното производство през декември и в целия ЕС, включително и за България.

Производството в ЕС спадна през декември с 1,7% след понижение с 0,2% през ноември и с 0,7% през октомври, като на годишна база индустриалното производство се сви с цели 3,6% след спад с 1,4% месец по-рано.

Според данните на Евростат индустриалното производство в България пък се сви през декември с 1,8% след понижение с 1,3% през ноември и растеж с 0,9% през октомври, като девет страни членки на ЕС отчетоха по-големи понижения в производствения сектор. Това рязко понижаване на производството в нашата страна поставя под въпрос индикациите за негово възстановяване в началото на отминалата есен.

На годишна база промишленото производство в България се сви през декември с 1,5% (най-силен спад от 6 месеца насам) след понижение с 0,2% през ноември, излизайки за втори пореден месец на негативна територия за пръв път от юли - август 2019 година.

В същото време промишленото производство в нашата страна се понижи на годишна база с 0,1% (след растеж от 1,6% през ноември) главно в резултат на спад с цели 32,4% при производството на тютюневи изделия, със 17,1% при ремонта и монтажа на машини и оборудване, спад с 16,1% при производството на основни фармацевтични продукти и фармацевтични препарати и с 14,1% на машини и оборудване.

От друга страна, производството на електроенергия и газ се понижи в края на миналата година с 9,3% (спрямо декември 2018-а), докато добивното производство нарасна с 4,6%.