Проучване на Националния статистически институт (НСИ) за септември 2018 година отчита влошаване на промишленото производство и свиване на продукцията в сектор "Строителство" при поредно слабо подобрение на търговията на дребно. Това е пореден знак за стабилизация на икономическата експанзия в България на малко по-ниска предавка и през третото тримесечие на годината.

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се понижи през септември с 1,2% спрямо август, когато остана на юлското ниво. Това представлява влошаване или стагнация на промишленото производство за трети пореден месец.

На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство се сви през септември с 0,8% след ръст с 1,7% през август, отбелязвайки по този начин първо понижение от април насам, когато се сви с 0,7 на сто.

През септември увеличение с 3,2% спрямо предходния месец е регистрирано единствено в добивната промишленост, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление с 1,9%, а в преработващата промишленост - с 1,4 н асто.

На годишна база е отчетено спад с цели 12,2% в добивната промишленост и с 4,7% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ, докато в преработващата промишленост беше регистрирано увеличение с 0,8 на сто.

В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се понижи през септември с 2,0% спрямо август, когато спадна с 1,4%, като продукцията от гражданското и инженерното строителство се сви с 3,1%, а при сградното строителство - с 1,1 на сто.

На годишна база строителната продукция през септември се понижи с цели 4,0% след спад с 1,4% през август.

НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно през деветия месец на 2018 година. През септември оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, нарасна с 0,3% на месечна база след повишение с 0,3% и през август. Това представлява подобрение на продажбите на дребно за седми пореден месец.

На годишна база растежът на търговския оборот се забави през септември до 4,6% от 5,1% през август.

Трябва да се има предвид, че в края на предходния месец НСИ представи относително слабо проучване, показващо поредно влошаване на стопанската конюнктура през септември. Общият показател на бизнес климата в нашата страна се понижи през октомври с 1,9%.

Взето заедно, тези данни предполагат, че икономическата експанзия в края на третото тримесечие вероятно ще остане на по-ниската предавка от второто тримесечие, когато БВП на България нарасна на тримесечна база с 0,8% и на годишна база с 3,4% след растеж в началото на годината съответно с 0,9% и с 3,6 на сто.