През септември общото икономическо доверие в Европейския съюз се влоши до 14-месечно дъно, докато аналогичният индекс на Европейската комисия за България се понижи до второто най-ниско ниво в рамките на настоящата година, след като през пролетта удари посткризисен връх (най-високо ниво от септември 2008 година).

Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, се понижи през септември до 111,3 пункта от 112,2 пункта месец по-рано и подобно на аналогичния индекс само в рамките на еврозоната достигна най-ниско ниво от юни 2017-а година.

Влошаването на бизнес нагласите в рамките на целия ЕС се дължи до голяма степен на рязо понижение с 1,6 пункта до 108,4 пункта на индекса на икономическото доверие във Великобритания (най-голямата европейска икономика извън еврозоната) и на спад с 1,2 пункта до 107,7 пункта на съответния индекс за Полша (втората по големина икономика в Европа извън региона на единната валута).

Последното проучване на Европейската комисия за Европейския съюз регистрира влошаване на доверието на мениджърите в индустриалния и промишления сектор (понижение на съответния индекс до 4,5 от 5,7 пункта), както и на доверието в търговията на дребно (до 4,4 от 5,0 пункта) при подобрение в строителството (до 5,3 от 4,3 пункта) и на бизнес нагласите в сферата на услугите (до 13,1 от 12,4 пункта).

През септември индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС се влоши до -2,8 пункта от -1,8 пункта през август (най-ниско ниво от месец май 2017-а година).

Важният показател на ЕК за икономическото доверие в България също отстъпки от 110,0 пункта през август до 108,7 пункта през септември, достигайки по този начин второто най-ниско ниво в рамките на настоящата година, след като през юли удари тазгодишно дъно от 108,3 пункта. Трябва да се има предвид, че в края на пролетта (през април и май) икономическото доверие в нашата страна достигна посткризисен връх от 111,7 пункта - най-високо ниво от септември 2008 година, когато беше разгарът на глобалната финансова и икономическа криза. Въпреки понижението през настоящия месец, индексът продължава да се задържа трайно над важното ниво от 100 пункта от края на 2014 година насам.