Претоварване на електроенергийната системата в синхронната зона на Европа е причината за спирането на тока в някои части в България днес, съобщиха от Електроенергийния системен оператор /ЕСО/. Възникналото смущение е довело до повишаване на системната честота до 50,3 Hz.

Към момента всички диспечерски управления на контролните блокове в синхронната зона на Континентална Европа работят съвместно за отстраняване на смущението. Претоварването на електроенергийната системата в синхронната зона на Континентална Европа е довело до нарушаване на електроснабдяването в някои части на България, допълват от ЕСО.

Поетапно се възстановява прекъснатото електрозахранване на засегнатите потребители.

От ЕСО уточниха, че честотата е овладяна, като у нас диспечерите са разпоредили на ерепетата да изключат фотоволтаиците на средно напрежение. Осведомени експерти казаха, че Балканите са се отделили от централната система, тоест електроенергийните системи не са били в паралел с европейската и това е станало заради аварии извън територията на нашата страна, най-вероятно на север от нас. При такива аварии потреблението е по-голямо от производството и това води до вдигане на честотата. Диспечерските управления на България, Сърбия, Гърция и Румъния да работили в синхрон, за да се овладее разлюлаването на системата, като е бил ограничен и износът на ток.

Проблеми с тока доведе до евакуация за кратко в девненския завод

Заради по-висока честота на захранващото напрежение от националната електрическа мрежа в късния следобед днес спряха работещите парогенератори в ТЕЦ-а към "Солвей Соди" АД и много от нискочестотните съоръжения в завода за калцинирана сода, съобщиха от на предприятието.

Незабавно е приложен аварийният план за действие на дружеството и персоналът е евакуиран превантивно. Половин час по-късно служителите са се върнали на работните си места.

Причините за по-високата честота на входящото напрежение са извън мрежата на завода и в процес на изясняване, уточняват от завода.

От там допълват, че инцидентът не е застрашил по никакъв начин околната среда - няма изтичания на газ, изпускане или разливи на химични вещества и течности. Аварийните екипи вече работят по въвеждането в експлоатация на парогенераторите и натоварването на инсталацията за производство на калцинирана сода.

За случилото се уведомени и всички институции, имащи отношение към проблема.