Протестните действия на пътния бранш, планирани за петък, се отлагат засега, но протестната готовност остава. Това съобщиха от браншовата камара "Пътища" след среща с президента Румен Радев и служебния финансов министър Асен Василев.

Всички страни по неразплатените договори за ремонт и строителство на пътища ще се съберат на среща в петък в Министерския съвет, за да се намери решение на проблема.

Председателят на Управителния съвет на Браншовата камара "Пътища" инж. Стефан Чайков предупреди:

"Какво ще е последващото ни действие вероятно сте разбрали, включително от декларацията на президента, че ние бяхме подготвили за петък протестни действия, засега се отменят. Протестната готовност остава, но първо ще изчакаме да видим резултата от срещата в петък".

На срещатта са получили уверение, че има пари за забавените плащания за обществените поръчки, но все още се търси законов вариант за изплащането им.

Пътните фирми очакват да получат фактурираните 222 милиона лева и около 647 милиона лева сертифицирани дейности, но нефактурирани към днешна дата.

"И остават няколкостотин милиона, които са въпрос на оставащото време до края на годината. Основният обект на обсъждане е начинът на разплащане - как да се обезпечи на министерството на регионалното развитие, като първостепенен разпоредител, и на АПИ, като второстепенен, възможността да разплащат тези договори, т.е. дали те имат право да надхвърлят прогнозната си стойност или нямат такова право. И понеже мнението на администрацията, в която е и ножът и хлябът, е, че те нямат право да бъдат надхвърлени и трябва да се търси друг механизъм за разплащане, се съгласихме да се отиде на този вариант с анексите, одобрени от Народното събрание, но всички знаете какво се случи", каза инж. Стефан Чайков.

Той посочи още:

"Държавната администрация признава безспорно вземанията на пътностроителните фирми по договорите за текущ ремонт и поддържане и зимно поддържане. Дискусията все още продължава по въпроса за механизма за разплащане на тези средства. Да се договори механизъм за разплащане на старите задължения и освен това съществува и въпросът със законовата рамка за тези 100 милиона, които вече са гласувани от Народното събрание за предстоящия зимен сезон."

Представители на ръководството на Браншова камара "Пътища" са предупредили, че възлагането на дейности по ремонт и поддържане на участъците от републиканската пътна мрежа практически е спряло, и при наличието на дебат по отношение на действащите договори и забавените разплащания, ако скоро не се намери решение, зимното почистване на републиканската пътна мрежа би създало притеснения, заедно с всички съпътстващи проблеми за безопасността на придвижването на хора и товари.

Президентът поиска "чисти" процедури за възглагане на поръчки

На срещата при президента участваха служебният министър на финансите Асен Василев, Управителният съвет на Българската браншова камара "Пътища" и представители на Камарата на строителите в България.

 "Независимо кой управлява, държавата носи отговорност за положения труд от работниците и трябва да се търсят устойчиви решения за разрешаване на проблемите", заяви президентът Румен Радев по време на срещата, но подчерта, че практиката на предишното управление с постановления на Министерски съвет системно да се заобикаля Законът за държавния бюджет трябва да бъде прекратена. Процедурите за възлагане на обществени поръчки трябва да бъдат "чисти", да има лоялна конкуренция, а договорите да се сключват на реалната им стойност.

Държавният глава призова и за преустановяване на практиката стойността на сключен договор след вече проведена обществена поръчка да се надвишава в пъти с включването на нови и нови дейности.

"Независимо кой управлява, държавата носи отговорност за положения труд от работниците и трябва да се търсят устойчиви решения за разрешаване на проблемите", заяви още Румен Радев.

Президентът открои и необходимостта от прозрачно формиране на бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура", така че да бъдат ясни средствата, които ще бъдат отделяни за пътно-строителна дейност през годината, както и за поддържането и почистването на пътищата.