Икономическият растеж в еврозоната и в рамките на целия ЕС се забави очаквано през четвъртото тримесечие на изминалата година, показва последната оценка на Евростат. Въпреки че икономическата експанзия в България също отслабва, тя остава една от сравнително добрите в рамките на ЕС.

В същото време европейската статистика отчете относително добро нарастване на европейската трудова заетост в края на 2019 година.

Според европейската статистика комбинираният брутен вътрешен продукт на 19-те страни - членки на еврозоната се увеличи с едва 0,1% през четвъртото тримесечие на миналата година след повишение с 0,3% три месеца по-рано, потвърждавайки предишната оценка на Евростат.

Негативно влияние върху икономическото представяне на еврозоната оказа свиването на БВП на Франция с 0,1% и на Италия с 0,3 на сто, докато германската икономика отчете стагнация в края на изминалата година. Четвъртата и петата по големина икономики в лицето на Испания и Холандия пък се разшириха съответно с 0,5% и с 0,4%.

Спрямо година по-рано БВП в еврозоната нарасна през последните три месеца на 2019 г. с 1,0% (слаба възходяща ревизия от предишна оценка на Евростат за повишение с 0,9%) след растеж с 1,3% през третото тримесечие.

Евростат представи и данни, потвърждаващо отслабване на икономическия растеж и в рамките на целия ЕС в края на 2019 година.

Според европейската статистика, БВП на 27-те страни членки ЕС (изключвайки Великобритания) нарасна през четвъртото тримесечие с 0,2% след повишение с 0,4% през третото тримесечие, докато растежът на годишна база се забави до 1,2% от 1,6% през периода юни - септември 2019-а година.

За сравнение БВП на САЩ се увеличи в края на миналата година с 0,5% на тримесечна база и с 2,3% спрямо последните три месеца на 2018-а година.

За цялата изминала година икономиката на еврозоната нарасна с 1,2 на сто, а на 27-те членки на ЕС - с 1,5 на сто.

С растеж на БВП на тримесечна база от 0,8% в края на миналата година, България се нарежда на осмо място в целия ЕС. Най-силен икономически растеж от 1,8% е отчетен в Ирландия, следвана от Малта (+1,7%) и Румъния (+1,5%). На другия полюс са Финландия и Гърция (понижения и при двете с 0,7%), Италия (-0,3%), Франция (-0,1%) и Германия (0,0%).

С годишен растеж на БВП от 3,1% на годишна база България също е изправена от осем страни членки, като най-силна икономическа експанзия отбеляза Ирландия (скок на БВП с 6,3%), следваната от Унгария (+4,6%), Малта (+4,3%), Румъния (+4,2%), Естония (+0,4%).

Европейската статистика представи и малко по-добри данни за трудовата заетост през последното тримесечие на изминалата година.

Броят на заетите лица в еврозоната и в целия ЕС през периода октомври - декември 2019-а нарасна с по 0,3% спрямо третото тримесечие, когато техният брой се увеличи съответно с 0,2% и с 0,1%.

Спрямо година по-рано трудовата заетост в еврозоната нарасна през последното тримесечие на 2019 година с 1,1% (след 1,1% и през третото тримесечие), а в 27-те страни членки на ЕС - с 1,0% (след повишение с 0,9% през третото тримесечие).

 

В България заетостта се увеличава в края на 2019-а година с 0,4% на тримесечна база (след понижение с 0,1% през третото тримесечие) и нараства на годишна база с 1,0% (след анемично повишение с 0,1%).