Синдикалните и работодателските организации ще се вписват в специален регистър към окръжните съдилища. Това предвижда приетите на първо четене днес в парламента промени в Кодекса на труда, внесени от Светлана Ангелова от ГЕРБ и група народни представители. Промените бяха приети единодушно с 91 гласа "за".

Процедурата по регистрацията пред съответния съд следва да се извършва по реда на Гражданско процесуалния кодекс, където е регламентирано специфичното производство, свързано с вписването на юридическите лица. Този регистър следва да е отделен от съществуващите към момента регистри за юридическите лица, посочи Светлана Ангелова. В регистъра не се предвижда вписване на целите на организацията, както и средствата за постигане на целите, защото те са определени в други текстове от трудовото законодателство.

Създаването на ясен режим за регистрация на синдикалните и работодателските организации ще доведе до по-голяма прозрачност на социалния диалог, смята Ангелова.