Швеция ще направи постъпки за изкупуване на битови отпадъци от Русия. Това съобщи шведският посланик в Москва Петер Ериксон. Страната вече купува боклук от Норвегия, Великобритания и Италия.

В Русия всяка година се събират до 60 милиона тона твърди битови отпадъци, а на шведите точно такива им трябват, за да произведат електроенергия по технологията Waste-to-energy.

Според статистическите данни, през 2015 година в страната от боклук е произведена 14.7 терават/часа топлинна и 2.3 терават/часа електрическа енергия. Капацитетът за получаване на топлинна и електрическа енергия е за 2 милиона тона отпадъци и част от тях се закупуват от чужбина.

Швеция е една от малкото държави в света, където битовите отпадъци се преработват на 100%. Боклукът първо се сортира, хранителните отпадъци, хартията и пластмасата се насочват за получаване на биогаз, Повече от 50% от отпадъците се използват повторно след преработка,а 0.8% от тях произвеждат електроенергия.