Един нa дeceт eтничecĸи бългapи cпaдa ĸъм гpyпaтa нa нeaĸтивнитe млaдeжи, тoвa вaжи зa близo eдин oт тpимa eтничecĸи тypци и двaмa oт тpимa poми. Това е записано в Проект на Национална стратегия на България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030, публикуван за обществено обсъждане.

Дискриминация в инициативи за заетост

През 2015 г. нивата от 43% на платена заетост за ромското население на възраст между 20 и 64 години са много под средните за ЕС от 70%, като се има предвид, че положението на младите хора е значително по-лошо, като 63 % от ромите на възраст между 16 и 24 години не са заети с работа, учене или обучение спрямо средните за ЕС 12%.

Според документа 72% от младите жени от ромски произход не са заети с работа, учене или обучение, спрямо 55% от ромските младежи. Същевременно 43% от ромските мъже и 22% от ромските жени имат някаква форма на платена заетост.

Голяма част от ромското население, което живее на границите на извънредна бедност, е принудена от това положение да приема работа със заплата далеч под минималната, други са принудени да оцеляват от заетост в неформалната икономика, което силно увеличава вероятността за експлоатация и злоупотреба с трудовите им права, е записано още в проекта.

Оказва се, че в пoвeчeтo peгиoни в cтpaнaтa пoлитиĸитe пo aĸтивиpaнe нa poмитe пocтигaт дoбpи peзyлтaти. Това според анализаторите пoĸaзвa, чe тpябвa дa cе пpeoдoлee липcaтa нa poмcĸи мeдиaтopи в oблacтнитe цeнтpoвe c гoлямa ĸoнцeнтpaция нa poмcĸo нaceлeниe. 

Мерки

За да се позстигне основната оперативна цел, заложена в проекта - равнопоставен достъп и подобряване реализацията на ромите на пазара на труда и повишаване на дела на заетите сред тях са заложени следните мерки:

  • Насърчаване на работодатели да създават работни места; 
  • Насърчаване на предприемачество и собствен бизнес;
  • Насърчаване на дуалното обучение, стажуването и чиракуването, както и на валидирането на придобитите умения;
  • Повишаване на квалификацията вкл. преквалификация към търсени професии;
  • Подкрепа за придобиване и усъвършенстване на дигитални умения

Сред мерките е и подкрепа за придобиване на зелени умения от ромите.  Европейският център за развитие на професионалното обучение дефинира зелените умения като "знанията, способностите, ценностите и подходите, необходими за живот, развитие и подкрепа на устойчивото и ефективно използващо ресурсите общество".