Произведената електроенергия от възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) представляват 20,4% от цялото производство на електроенергия в САЩ през първите 10 месеца на 2020 година. Това е повече със 17,5% за същия период през 2018 г., съобщава специализираното издание Cleantechnica.

Делът на вятърната енергия е достигнал 8% в сравнение с 6.4% през януари - октомври 2018 г. Слънчевата енергия се е покачила до 3,4% дял за периода през януари - октомври 2020 г., в сравнение с 2,3 на сто за същия период но през 2018 г.

Другите възобновяеми ресурси са били повече или по-малко стабилни през този период и при тях няма сериозни промени.

С нарастването на популярността на ВЕИ се повишава и производството на електроенергия от природен газ, като се увеличението е от 35.3% от общото производство на електроенергия в САЩ през 2018 година до 40.6 на сто през 2020 г., което е дори по-голям ръст от този на електроенергията от ВЕИ.

3е-news.net