Международната агенция за енергетика (МАЕ) публикува седем ключови принципи за осъществяване на "енергетика с нулеви емисии", необходима за "рязко ускоряване на прогреса в посока на чистия растеж и устойчивост". Документът, подкрепян от 20 държави, бе публикуван след срещата Net Zero Summit IEA-COP26, която се проведе края на март, с участие най-добрите международни специалисти в областта на енергетиката и климата от над 40 държави.

При обявяване на плана със седемте принципа, изпълнителният директор на агенцията Фатих Бирол съобщи, че те се подкрепят от правителствата в целия свят.

Принципите на МАЕ обхващат устойчивото икономическо възстановяване след кризата COVID-19, критичното значение на настоящите пътни карти за намаляване на емисиите през настоящото десетилетие и разработването на по-силни механизми за международно сътрудничество за ускоряване на иновациите във всеки от основните замърсяващи сектори.

Принципите разглеждат и въпроси като сътрудничеството в областта на технологиите, споделяне на добри практики, проследяване на инвестициите, осигуряването на енергиен преход и интегриране на енергийната сигурност, и достъпност в плановете за постигане на нулеви емисии.

"Над 120 страни заявиха намеренията си за нулеви емисиите до средата на века. Докато очакваме с нетърпения срещата за климата на върха - COP26, този растящ политически консенсус дава повод за оптимизъм относно способността на света да достигне целите на Парижкото споразумение. Сега е необходима огромна работа, за да се превърне тази амбиция в реалност", казват от МАЕ.

Седемте принципа включват:

1. Възстановяването на икономиката след пандемията чрез екологично устойчиви технологии ще може да осигури своя принос за постигането на нулеви емисии

2. Решаващо значение имат ясните, амбициозни и реализуеми планове за енергиен преход за периода до 2030 г. Правителствата могат да повишат международното доверие в прехода, като изготвят национални пътни карти за действие през следващите 10 години, които включват различни възможности на всяка държава чрез използването на нисковъглеродни технологии и възможности за устойчивост.

3. Енергийният преход ще се осъществи по-бързо, ако обучението е съвместно

4. Иновации в технологиите за цели сектори са от съществено значение за постигане на "глобална нетна нула"

5. Мобилизирането, проследяването и сравняването на публичните и частните инвестиции може да стимулира постигането на нулеви емисии;

6. Енергийният преход, ориентиран към хората, е морално и политически необходим;

7. Енергийните системи с нулеви емисии също трябва да бъдат устойчиви, безопасни, достъпни и устойчиви.

3е-news.net