Финансовият ресурс за 2019 г. по схемите за държавна помощ "Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете и "Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" е общо 67 560 000 лева. Това реши на заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд "Земеделие", съобщиха от фонда.

Средствата по схемата "Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете" в размер на 33 000 000 лева, а тези по схемата "Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" са в размер на 34 560 000 лева, посочват от ДФ "Земеделие".

Помощта и по двете схеми се предоставя на едно стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.

През 2019 г. ще се изплати и помощта на птицевъдите, които не са получили авансово плащане през 2018 г., се посочва в съобщението.