С над 5% се намаляват парите на депутати, министри, президент и премиер, след като през първото тримесечие на 2020-а средната заплата за страната e 1 317 лева.

Така заплатите на депутатите и на всички онези, чието възнаграждение се определя по тяхното, ще трябва да ги намалят с над 5%, защото тези месечни възнаграждения се определят спрямо заплатите в обществения сектор за третия месец на всяко тримесечие.

През декември 2019 г. средната заплата в обществения сектор е била 1416 лв., а през март 2020 г. - 1339 лв. Така с над 5% се намаляват заплатите на президента, министрите, премиера, шефовете на много държавни комисии и др.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата e 1 317 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 0.3 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Средната брутна месечна работна заплата за януари е 1 323 лв., за февруари - 1 308 лв., и за март - 1 321 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са "Операции с недвижими имоти" - с 12.1 на сто, и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 4.7 на сто.

Най-значително намаление на заплатите е регистрирано в икономическите дейности "Култура, спорт и развлечения" - със 7.8 на сто, "Други дейности" - със 7.6 на сто, и в "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.1 на сто.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата нараства с 9 на сто спрямо първото тримесечие на 2019 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Операции с недвижими имоти" - с 20.6 на сто, "Образование" - с 12.5 на сто, и "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 10.4 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2020 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 3 236 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 2 120 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 2 031 лева.

Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 737 лева; "Други дейности" - 891 лева; "Селско, горско и рибно стопанство" - 937 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 10.6 на сто, а в частния- с 8.6 на сто.