С 30 224 000 лв. са намалели просрочените задължения на болниците за периода 31.03.2018 г. - 31.03.2019 г., съобщават от Министерството на здравеопазването.

За една година понижението на за всички болници с държавно и общинско участие в капитала е 19%, като най-голямо е намалението - с 29 % за болниците със 100% държавно участие в капитала.

До 31 март 2018 г. те са били 158 387 000 лв., а в същия период през 2019 г. вече са 128 163 000 лв.

Намаляването на просрочените задължения е резултат от спазването на единния Стандарт за финансово управление на държавните лечебни заведения - търговски дружества, който екипът на Министерството на здравеопазването въведе през миналата година.

В таблицата по-долу може да намерите информация относно задълженията на лечебните заведения за болнична помощ с над 50 на сто държавно участие в капитала до 31 март 2019 г.