Оборотът* в индустрията на Република Северна Македония в периода януари-август 2021 година се е увеличил с 21,1 процента спрямо същия период на миналата година, съобщи Държавният статистически институт. През август 2021 година оборотът бележи ръст от 7,5 процента в сравнение с август 2020 година, предаде специално за БТА агенция МИА.

Според главните индустриални групи общият оборот в промишлеността през август 2021 година спрямо август 2020 година бележи ръст от 39,8 процента при междинните продукти, с изключение на енергията, и 16,5 процента при трайните продукти за широко потребление, докато има спад при капиталовите продукти - с 4,4 процента, и при нетрайните продукти за широка употреба - с 8,6 процента.

Оборотът в индустрията през август 2021 година в сравнение с юли 2021 година е намалял с 3,3 процента.

Оборотът в индустрията на вътрешния пазар през август 2021 година в сравнение с август 2020 година се е увеличил с 14,1 процента. Според главните индустриални групи оборотът в индустрията на вътрешния пазар през август 2021 година в сравнение с август 2020 година бележи растеж при междинните продукти, с изключение на енергията, с 16,3 процента, при капиталовите продукти - с 26,4 процента, и при нетрайните продукти за широка употреба - с 12,8 процента, докато спад се наблюдава при трайните продукти за широка употреба - с 0,1 процента.

Оборотът в индустрията на вътрешния пазар през август 2021 година спрямо юли 2021 година е спаднал с 5,4 процента, докато за периода януари-август 2021 година в сравнение с периода януари-август 2020 година се е увеличил с 5,8 процента.

Оборотът в индустрията на чуждестранните пазари през август 2021 година в сравнение с август 2020 година бележи ръст от 4,9 процента. Според главните индустриални групи оборотът в индустрията на чуждестранните пазари през август 2021 година в сравнение с август 2020 година бележи растеж от 49,7 процента при междинните продукти, с изключение на енергията, и 29,8 процента при трайните продукти за широко потребление, докато спад се наблюдава при капиталовите продукти - с 5,3 процента, и нетрайните продукти за широка употреба - с 23,9 процента. Оборотът в индустрията на чуждестранните пазари през август 2021 година спрямо юли 2021 година е намалял с 1,8 процента, докато през периода януари-август 2021 година в сравнение с януари-август 2020 година се е увеличил с 25 процента.

*Оборотът включва всички нетни приходи от продажби на продукция, стоки и услуги, вкл. и продажбата на суровини и материали на наблюдаваните предприятия (в случая от конкретен отрасъл), фактурирани през отчетния период (не се включват ДДС и други приспадащи се данъци) на наблюдаваните единици.