С 11 млн. лева рибарите в Каварна може да подпомогнат работата си. Собствениците на риболовни кораби, рибари, производители и преработватели на риба, и аквакултури, ще бъдат подкрепени за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 по програмата за следващата година. Това съобщи Михаела Козовска, експерт в ОИЦ - Добрич.

Планираният бюджет възлиза на над 11 млн. лв. и ще бъде предоставен под формата на компенсации и средства за закупуване на стоки, суровини и материали, за покриване на разходи за външни услуги и персонал.

От три хиляди до един милион лева е безвъзмездната помощ, която се отпуска по различни мерки на програмата за нови машини и оборудване, за модернизация на съществуващи ферми и предприятия за аквакултури, за инвестиции във възстановяеми енергийни източници и други.