Проучване на Националния статистически институт (НСИ) за юли 2018 година отчита рязко намаляване на промишленото производство, поредно слабо подобрение на търговията на дребно и добър растеж на продукцията в сектор "Строителство". Това е знак за стабилизация на икономическата експанзия в България на малко по-ниска предавка в началото на третото тримесечие на годината.

Индексът на промишленото производство в България, изчислен от сезонно изгладени данни, се сви през юли с 1,2% спрямо юни, когато нарасна с 0,8 на сто. Това представлява първо влошаване на промишленото производство от април насам и трето месечно понижение от началото на годината.

На годишна база календарно изгладеният индекс на промишленото производство се повиши през юли с едва 1,0%, след като през юни нарасна с цели 3,6%, отбелязвайки най-солидно покачване от началото на година януари насам, когато производственият индекс се повиши с 4,3 на сто.

През юли много силно намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - спад с цели 17,4% при по-сдържано понижение с 0,5% в преработващата промишленост и с 0,7% при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

На годишна база е отчетено повишение единствено в преработващата промишленост - с 2,1%, при спад в добивната промишленост с 8,8% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5,2 на сто.

В същото време индексът на НСИ за продукцията в сектор "Строителство" се повиши през юли с 1,5% спрямо юни, когато се сви с 0,4%, като продукцията от гражданското и инженерното строителство нарасна с 2,8%, а при сградното строителство - с 0,6 на сто.

На годишна база строителната продукция през юли се увеличи с 0,9% след спад с 2,9% през юни, излизайки на позитивна територия за пръв път от април насам.

НСИ представи и своя последен доклад за търговията на дребно през седмия месец на 2018 година. През юли оборотът в търговията на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени, нарасна с 0,2% на месечна база (след анемичен растеж с 0,1% през юни). Въпреки слабия растеж, това представлява подобрение на продажбите на дребно за пети пореден месец. На годишна база растежът на търговския оборот обаче се забави през юли до 4,9% от 6,1% месец по-рано.

Трябва да се има предвид, че в края на предходния месец НСИ представи относително слабо проучване, показващо влошаване на стопанската конюнктура през месец август. Общият показател на бизнес климата в нашата страна се понижи през август с 2,9 пункта, като промишленият индекс се влоши с 1,9 пункта, индексът в строителството падна с 3,8 пункта, понижение с 4,0 пункта беше отчетно при търговията на дребно и с 2,8 пункта в сферата на услугите.

Взето заедно, тези данни предполагат, че икономическата експанзия в началото на третото тримесечие вероятно стабилизира около по-ниската предавка от второто тримесечие, когато БВП на България нарасна на тримесечна база с 0,8% и на годишна база с 3,4% след растеж в началото на годината съответно с 0,9% и с 3,6 на сто.