Русия затяга контрола върху чуждестранните инвестиции в руски компании от стратегически отрасли, съобщиха руски медии. Във федералния закон, който бе подписан от президента Владимир Путин в края на юли, се уточняват основанията за предварително съгласуване на сделки с чуждестранни инвеститори за придобиване на акции от руски компании, работещи в стратегически отрасли.

С влизането в сила на закона при разглеждането на сделки за покупка от чуждестранни инвеститори на акции на компании от отрасли със стратегически статут ще се отчитат всички вече придобити от тях ценни книжа от тази структура. Това правило ще действа, дори когато купувачът временно не може да се разпорежда с тях, уточни в електронното си издание "Росийская газета".

По този начин трябва да бъдат елиминирани възможностите за злоупотреба на инвеститори при временно прехвърляне на други лица на правата им пряко или косвено да се разпореждат с акциите с право на глас в стратегически компании. Досега делът на чуждестранния инвеститор в такава компания се определяше от акциите с право на глас, които той е придобил.

Като стратегически дейности досега са определени производствата в ядрената сфера, разработката, производството, ремонтът, продажбата и преработката на военна техника, космическата и авиационната сфера, проучването на подземните богатства, добивът на полезни изкопаеми.