Руското Министерство на финансите е подготвило законопроект за забрана на продажбата на лотарийни билети в радиус от 50 метра от болници, църкви, детски и образователни учреждения, предаде ТАСС. Забраната може да се разпростре върху гари и развлекателни центрове, в които има аптеки и църковни магазини.

По закон и сега има такава забрана за подобни сгради. Новото е, че се установява и забранен периметър около тях по права линия.

Министерството на финансите предлага също да се въведе данък от 10% върху приходите от продажбите на лотарийни билети. Досега данъкът бе 10% върху разликата между приходите и изплатените печалби.

Законопроектът е написан по указание на президента Владимир Путин.

Заместник-председателят на Синодалния отдел за връзки на църквата с обществеността и медиите Вахтанг Кипшидзе, комментира инициативата на финансовото министерство: "Подкрепяме ограничаването на търговията с лотарийни билети, тъй като хазартът е опасно и неуместно явление, когато става дума за храмове и болници. Продажбата на лотарийни билети насърчава стремежа на човека към лесно обогатяване, което едва ли е уместно за вярващия човек".