"Много важно е да подновим дебата за бъдещето на ЕС и какво е нашето ниво на амбиция, какви цели си поставяме в резултат на тази амбиция и с какви механизми и ресурси ще ги постигаме", заяви президентът Румен Радев, който участва в дискусия за бъдещето на ЕС, организирана от Института за икономика и международни отношения и Фондация "Фридрих Еберт", предаде БТА.

"На този въпрос нямаме обоснован отговор", посочи държавният глава и допълни, че особено се нуждаем от това сега на фона на зеления пакт, на фона на амбициозната програма на възстановяване, както и на фона на сигурността на ЕС.

"Ние отдавна започнахме да живеем в състояние на някакъв комфорт, че кризите ще остават извън нас, но ние ще бъдем стабилни в своето благополучие и своето добро бъдеще - оказа се, че не е така. ЕС е достатъчно устойчив, за цялата своя история е доказал, че е бил изправен пред изпитания, но е намирал начин да излиза по-силен от тях. Когато говорим за икономика и възстановяване, мисля, че винаги трябва да започнем от тази сигурност, защото без нея няма да бъде ефективна и нашата икономика", коментира още той.

Радев изтъкна, че ЕС като един от важните играчи на световната сцена, но като политическа тежест той не може да намери своето място, защото то все още не е подплатено със съответните отбранителни способности. По думите му на няколко пъти набира скорост концепцията за европейска отбрана, след това леко я забавяме като инициатива.

"Ако искаме да имаме водеща роля на световната сцена, трябва да направим едно нещо, което много ни тежи - механизмът за вземане на решения в ЕС е бавен и от тази мудност той става и неефективен, когато имаме срещу себе си стратегически играчи, които действат много бързо, те са спринтьори, ние действаме с маратонски принципи. Сигурен съм, че нашите решения са много по-устойчиви във времето, защото са базирани на демократични механизми, на ценности, но дали това не се експлоатира от тези, които са срещу нас и които много бързо вземат решения и бързо ги претворяват в действия", допълни президентът.

По отношение на икономиката Радев коментира, че трябва да говорим за концептуално принципно ново ниво на функциониране на икономика, на наука на обществени отношения. По думите му особено за България трябва да използваме средствата, които очакваме за модернизация и трансформация в много сфери, като трябва да има ясни критерии и подходи.

"Трябва да имаме много повече като дял инвестиции в човешки капитал", подчерта още държавният глава.

Той отбеляза и важността на науката и образованието, като посочи, че без това не можем да говорим за мястото на Европа на глобалната сцена.

"Каквито и европейски фондове и средства да има в икономиката, ако не се стремим да изравним образователната и научна инфраструктура между Изтока и Запада, Севера и Юга, няма да имаме социално-икономическо сближаване", каза още Радев.

И обърна внимание и на обществените нагласи към ЕС.

"България има да решава много важен въпрос - ние трябва да постигнем нашата пълноценна интеграция, заложена в Лисабонския договор, Шенген, Еврозона", посочи той.

Според него в България не е проведен пълноценен дебат и за ползите, и за рисковете и какво да направим , за да минимизираме тези рискове.

"Трябва да избягаме от перцепцията, че Брюксел е началник, а да живеем с усещането, че ние сме част от този Брюксел", заяви държавният глава.

Румен Радев все пак декларира, че е еврооптимист.

"Клишетата на крайна ЕС и еврозоната винаги са преждевременни, но от нас зависи доколко ефективно и пълноценно ние ще бъдем част от ЕС и самият ЕС ще отиде там, където искаме да го видим", отбеляза президентът.