Румънците предпочитат да работят дистанционно или сезонно, а българите желаят постоянна работа или уседналост, показва проучване, направено в рамките на проекта "Изграждане на устойчив модел и партньорска мрежа на заетостта и мобилността на работната сила в трансграничната зона България- Румъния".

Резултатите от проекта бяха представени във Велико Търново от партньорските организации - Българска стопанска камара /БСК/ и Камарата на търговията, навигацията и земеделието в румънския град Констанца.

Финансирането на проекта е по програма "INTERREG V-A ROMANIA - BULGARIA", за повече от 500 хиляди евро.

По проекта е направен анализ за нагласите на неактивното население и безработните хора в трансграничната зона между двете държави. Проучени са и 1106 предприятия с потенциал за трудова мобилност в пет икономически сектора, посочи Митко Господинов, директор на БСК- Велико Търново и ръководител на проекта.

Триста безработни лица, по равен брой от румънска и българска страна са участвали в проучването, което е включвало пет електронни теста за оценка на знания и умения, както и анкета за очакванията, които работодателите от двете страни на Дунав предлагат, посочи Жечко Димитров, програмен директор на БСК.

Над 75 процента от анкетираните от българска страна са посочили, че предпочитат да се реализират в сферата на търговията и административните дейности, а 48 на сто от румънците, търсещи работа предпочитат предприемачеството.

От участвалите в изследването българи - 61 процента не възнамеряват да работят при румънски работодатели, а 16 процента вече проучват подобни възможности. От румънска страна проучващите са 23 процента, на фона на 53 на сто с категоричен отказ, коментира резултатите от анкетата Томчо Томов - директор на Националния център за оценка на компетенциите при БСК.

Резултатите от изследването са публикувани в електронна платформа - част от проекта, който ще продължи и през следващата година.

По него предстои създаването на електронна борса за работодателите от двете страни на Дунав, възможности за обмен и разработка на електронни обучения, включително и за базови знания по румънски и български език, тъй като езиковата бариера е основната пречка за трудова мобилност в трансграничния район, посочиха участниците в пресконференцията.