Румъния планира да инвестира над 22,6 милиарда евро в своя енергиен сектор през следващите десет години съгласно правителствения проект за енергийна стратегия 2020-2030 г., информира seenews.com. Румъния се стреми да задоволи 30,7% от енергийните си нужди от възобновяеми източници до 2030 г. спрямо 24,4 на сто в момента, сочи планът, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на икономиката в северната ни съседка.

3е-news.net

През следващите десет години Румъния възнамерява да увеличи инсталирания си капацитет за производство на енергия с 35% с нови вятърни мощности от общо 2 302 MW и нови слънчеви централи с общ капацитет от 3692 MW. По този начин ще се осигурява по-висока степен на енергийна независимост.

По-високият капацитет за производство на енергия ще помогне на Румъния да намали вноса на енергия от 20,8% от очакваното потребление за 2020 г. на 17,8% през 2030 г., достигайки едно от най-ниските нива на зависимост от вноса на енергия в ЕС, сочи стратегическият план.

Що се отнася до сегмента на природния газ, Румъния ще се съсредоточи върху развитието на националната газопреносна система по газопровода България - Румъния - Унгария - Австрия (BRUA) и върху развитието на румънската територия на Южния газов коридор за получаване на природен газ и от Черно море.