Генералният директор на руската корпорация "Росатом" Алексей Лихачов предложи да се проведе международна дискусия с участието на работодатели, политици и преподаватели за реализиране на т.нар. човекоцентричен подход за решаване на "кадровата пропаст" и дефицита на таланти на пазара на труда. Човекоцентричният подход е насочен повече към човека, отколкото към изкуствения интелект.

По време на сесията "Кадрово осигуряване на прехода към бъдещето" в рамките на Петербургския международен икономически форум, Лихачов се обяви за експертен диалог по време на деловата програма на световния шампионат WorldSkills, който ще се проведе през август в Казан.

"Новите технологии, изкуственият интелект, роботизацията и интернетът променят радикално пазара на труда. Образователната система и предварителната подготовка не успяват с промените. Случва се парадоксална ситуация - милиони не могат на намерят работа, а предприятията се оплакват, че няма кой да работи и липсват специалисти. Отговорът на тези предизвикателства е промяна на подхода на подготовката на кадри към т.нар. човекоцентричен модел. В центъра на системата за подготовка на кадри трябва да стои човекът със своите ценности и потенциал", заяви Лихачов.

По думите му нито една компания или държава в света не може да реши сама предизвикателствата по смяна на модела.

Ежегодните загуби на световната икономика заради несъответствие на квалификацията на кадрите с актуалните изисквания на бизнеса достигат 6% от глобалния брутен вътрешен продукт (БВП).

Данните от съвместното проучване на международната консултантска компания BCG, "Росатом" и Съюза "Млади професионалисти" залегнаха в основата на дискусията "Кадрово осигуряване на прехода към икономиката на бъдещето". В нея освен Алексей Лихачов, участваха Михаил Котюков, министър на науката и висшето образование на Русия, Петер Алтмайер, федерален министър на икономиката и енергетиката на Германия, Саймън Бартли, президент на WorldSkills International, Светла Чупшева, генерален директор на Агенцията за стратегически инвестиции и други.

Управляващият директор и председател на BCG Русия Владислав Бутенко отбеляза: "Инициативата "Мисия талант", която предлага да се предприеме индивидуален подход към талантите, е голяма крачка в правилната посока. По време на проучването, което провеждаме за този проект, успяхме да установим, че днес повече от 1 милиард души са или недостатъчно квалифицирани или са прекалено квалифицирани за работата, която вършат. Убеден съм, че новата концепция за човекоцентрично образование и пазар на труда ще позволи да се реши този проблем в средносрочна перспектива".

Президентът на WorldSkills International Саймън Бартли напомни, че 45-ия световен шампионат, който тази година ще се проведе в Казан от 22 до 27 август, ще се превърне в ключова платформа за разработване на пътна карта за внедряване на петте принципа на човекоцентричния подход за развитието на талантите - умения на бъдещето, активна самостоятелност, трудова мобилност, прозрачност на пазара на труда и разнообразие на ценностите.