Председателят на Агенция "Пътна инфраструктура"/АПИ/ Георги Терзийски обсъди с кмета на Божурище Георги Димов ремонта на близо 20 км от третокласния път Делян-Златуша-Гурмазово-Пожарево. Отсечката е важна пътна артерия в общината, съобщиха от пътната агенция.

В момента в участъка се извършва разчистване на сервитута, премахване на излишна растителност и изкопаване на излишни земни маси, които са етап от предвидените строителни дейности. Ремонтът включва подобряване на отводняването, възстановяване на пътната конструкция, подмяна на асфалтовите пластове, поставяне на нови ограничителни системи, хоризонтална маркировка и пътни знаци. Ще се възстанови и състоянието на съоръженията в целия участък.

Ремонтните работи са възложени на пътноподдържащото дружество, с което АПИ има договор по ЗОП за текущо и зимно поддържане на републиканската пътна мрежа на територията на Софийска област. Прогнозният срок за завършване на ремонта е 30 май 2022 г.