Безработицата в България достигна рекордно ниско ниво през юни на месечна база - 4,8%, сочат последните сезонно изгладени данни на Евростат, публикувани във вторник.

Това е най-ниското равнище на безработица у нас поне от януари 2000 г. насам, откакто стартират данните на Евростат за България.

На годишна база се вижда сериозно понижение, като през юни 2017 г. безработицата е била на ниво от 6,2%, или с 1,4 пр.п. по-висока. Безработните у нас през шестия месец на годината са били общо 160 хил. души, или с цели 49 хил. по-малко в сравнение с юни 2017 г. и с 5 хил. по-малко на месечна база.

Нивото на младежка безработица в страната също продължава да се понижава, достигайки 10,9%. За сравнение, това е само с 0,2 пр.п. по-малко от данните за май тази година, но с 3,3 пр.п. под стойността за същия период на миналата година. Общо 16 хил. младежи на възраст до 25 години са били без работа през шестия месец на годината.

Безработицата в Европейския съюз (ЕС) като цяло остава без промяна през юни на месечна база на ниво от 6,9%. На годишна база обаче се отчита понижение спрямо 7,6% през юни 2017 г., което е разлика от 0,7 пр.п. Това е най-ниското ниво на безработица от май 2008 г. Безработните в региона през шестия месец на годината са били общо 17,105 млн. души.