През август 2019 година нивото на безработица в 28-те страни от Европейския съюз (ЕС) достигна рекордно дъно от 6,2%, в рамите на еврозоната се понижи до 11-годишно дъно от 7,4%, а в България - стабилизира за трети пореден месец в историческо дъно от 4,0% - най-ниско ниво от 2000 година, откакто Евростат разполага с данни за нашата страна.

Безработицата в ЕС се понижи през август до 6,2% от 6,3% месец по-рано, като това е най-ниската безработица, откакто Евростат стартира ежемесечното си проучване през януари 2000-а година, и след като година по-рано тя беше на ниво от 6,7% (през август 2018-а). В рамките на еврозоната нивото на безработицата пък се понижи изненадващо до 7,4% (най-ниско ниво от май 2008-а година) спрямо 7,5% през месец юли и 8,0% година по-рано.

Според европейската статистика общо 15,432 млн. европейци, от които 12,169 милиона от еврозоната, са били без работа през осмия месец на настоящата година, като спрямо юли е отчетено понижение на безработните в ЕС със 111 хиляди, а в рамките на еврозоната - със 115 хиляди. Спрямо август 2018-а година общият брой на безработните европейци е спаднал с 1,189 милиона, от които 960 хиляди само в рамките на единния валутен блок.

Рекордно ниските нива на безработицата в еврозоната и в целия ЕС остават едни от малкото позитивни новини за състоянието на европейската икономика и предполагат, че опасността от рецесия е малко вероятна. Поне на теория много ниската безработица трябва да подкрепи потребителските разходи и респективно икономиката на стария континент.

Най-ниска безработица през август е регистрирана в Чешката република (безработица от едва 2,0%), следвана от Германия (3,1%), докато най-висока остана безработицата в Гърция (ниво от 17,0%, но според данни на Евростат за юни 2019-а) и Испания (13,8% през август 2019-а).

През август общо 3,138 млн. младежи на възраст под 25 години са били без работа в ЕС (ниво на младежка безработица от 14,2%), като това представлява понижение на младежката безработица с 239 хиляди спрямо година по-рано, когато безработицата сред младите европейци беше на ниво от 15,1%.

Евростат представи и данни, според които нивото на безработица в България стабилизира през август за трети пореден месец в рекордно историческо дъно от 4,0% (най-ниска безработица в нашата страна от януари 2000 година, откогато Евростат разполага с този тип данни) спрямо 5,2% година по-рано (през август 2018-а). Това отрежда на нашата страна трета позиция спрямо всички членки на ЕС по отношение на най-силно понижение на нивото на безработицата на годишна база. По-голям спад на годишна база е отчетен единствено в Гърция (спад до 17,0% от 19,2%, но за периода между юни 2018-а и юни 2019-а) и в Кипър (понижение през август до 6,8% от 8,2% година по-рано).

Ниво на безработица от 4,0% отрежда на България девето място сред всички 28 членове на Европейския съюз с най-ниска безработица и тя е една от 17-те страни - членки на ЕС с безработица, която е по-ниска от средноевропейската.

Безработица в България през август бележи спад до 4% спрямо 5,2% година по-рано. Значително намалява и младежката безработица. Продължаваме с мерките за привличане на нови инвеститори и подобряване на условията за развитие на бизнеса в страната, за да може животът на всеки българин да става все по-добър, написа премиерът Бойко Борисов във Фейсбук.

През осмия месец на настоящата година 134 хиляди българи са били без работа спрямо 134 хиляди и през юли и 173 хиляди година през август 2018-а година, показват днешните данни на Евростат. Това е рекордно нисък брой на безработните българи откакто съществува тази статистика за нашата страна от началото на далечната 1995-а година.

Нивото на младежката безработица в България се понижава през август до 8,2% от 8,6% през юли и спрямо 13,0% година по-рано, като през осмия месец на годината без работа са били общо 11 хиляди български младежи на възраст под 25 години спрямо 12 хиляди през юли и 19 хиляди година по-рано (през август 2018-а).

Данните на Евростат също така показват, че безработицата сред жените в нашата страна стабилизира през август за трети пореден месец в 3,7% - далеч под безработица от 4,8% година по-рано, докато безработицата сред мъжете се остава за втори пореден месец на ниво от 4,2% - под ниво на безработица от 5,6% през август 2018-а година.