Развиващите се страни се нуждаят от годишни инвестиции на стойност 2 до 3 трилиона долара, за да настигнат индустриализираните страни по един природосъобразен начин. Това сочи нов доклад на ООН, който призовава за трансформация на световните практики за кредитиране.

Дори и с толкова пари по-бедните страни по света ще могат да изпълнят само някои от 15-те цели на ООН за устойчиво развитие, които включват премахване на бедността, подкрепа за изхранването, здравеопазването и образованието.

Навсякъде безпокойството, породено от перспективата за нарастване на икономическата несигурност, е засилено от надвисналата опасност от екологичен срив, каза Мукиша Китуй, ръководител на Конференцията на ООН за търговия и развитие, която публикува по-рано тази седмица годишния си доклад.

Конференцията на ООН за търговия и развитие предлага световна програма за кредитиране при лихви под пазарните и дълъг период на връщане на заеми, за да се постигне това, което организацията определя като "Ново световно зелено споразумение".

Освен заемите Конференцията на ООН за търговия и развитие призовава богатите страни да създадат специален глобален фонд, който може да бъде финансиран от "неизпълнени ангажименти", направени през последните 40 години. Организацията посочва, че страните не са спазили световния план от 1970 година, според който те трябва да отделят 0,7 процента от брутния си вътрешен продукт в помощ на развиващите се страни.

Настоява също така за дългово облекчаване и програми за преструктуриране.

Ако страните спестят една трета от субсидиите си за изкопаеми горива и вложат тези пари на стойност 1,7 трилиона долара в целеви инвестиции всяка година, 170 милиона работни места могат да бъдат създадени до 2030 година, се изчислява в доклада.