Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов се срещна с експерти от корейската делегация, които участват в проект по Програмата на Корея за обмяна на знания в областта на разработването на система за ранно предупреждение на криза в икономиката, съобщиха от министерството. Споразумението за проекта е подписано по време на официалното посещение на премиера Бойко Борисов в Сеул през 2019 г.

Икономическият заместник-министър е изтъкнал, че българската икономика е в добра кондиция, като се очаква растеж от около 3,3 на сто през следващите три години. По думите му след повишението на кредитния рейтинг от различни агенции през изминалата година България вече е в групата на развитите страни. На трето място сме по финансова стабилност в ЕС по показателя държавен дълг съотнесен към БВП, като съвсем скоро се очаква да се придвижим и на първо място по този показател, е допълнил той.

Проектът се осъществява съвместно с Икономическия институт на БАН, а резултатите от него ще бъдат използвани от Министерството на икономиката и други публични институции. Моделът ще включва общите макроикономически индикатори, както и секторите недвижими имоти, стоковите пазари и пазара на труда, като тези сектори имат множество свързани такива, а всяка промяна в тях може да даде представа за състоянието и развитието на цялата икономика.

Лъчезар Борисов е подчертал, че българската икономика е отворена към световните пазари, и е пряко зависима от движението цените на енергийните ресурси, обменните курсове на валутите, лихвите и цените на тези пазари. В този смисъл наблюдението на тези индикатори е от съществено значение за нас. Ние ползваме като индикатор за ранно предупреждение изменението на макропоказателите на страните от Еврозоната и ЕС като цяло, тъй като близо 70 на сто от нашия износ е с тези страни.

Приветстваме трансфера на корейския опит в тази област, който предвид настоящата бързо променяща се икономическа и геополитическа обстановка ще бъде от полза за навременното взимане на адекватни решения в полза на страната ни за превенция на кризисни ситуации в икономиката, е посочил Лъчезар Борисов.

От корейска страна са изтъкнали добрите отношения между двете държави и засилването на икономическите отношения, особено след визитата на българския премиер през миналата година, като са посочили, че търговията се увеличава с над 50 на сто само за 2019 г.