През октомври 2019-а година общият показател на потребителското доверие в България нараства с 1,1 пункта спрямо равнището си в началото на третото тримесечие (през юли), когато се повиши с 0,8 пункта, като се отчита подобрение както на нагласите на градското, така и на населението в селата, показва редовно тримесечно проучване на Националния статистически институт.

Това представлява подобрение на потребителските нагласи за второ поредно тримесечие, като те се приближават обратно към важния многогодишен връх от април 2018-а година, когато съответният индекс достигна най-високо ниво от пролетта на 2007 година насам.

Спрямо предишното проучване на НСИ има леко подобряване на мненията на българските потребители за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и на техните прогнози за следващите дванадесет месец, като съответните показатели се повишават с 2,0 и с 3,3 пункта.

Малко по-позитивни в сравнение с три месеца по-рано са и на мненията на потребителите, живещи в градовете по отношение на финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца, както и на техите бъдещеи очаквания, докато мненията на населението в селата са по-неблагоприяни.

По отношение на очакванията за безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите на потреблите остават приблизително на тяхното равнище от юли, отчита новото проучване на НСИ.

Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителски цени, но с по-слабо темпо спрямо оценките през юли, като по-слабо изразени са и инфлационните потребителски очаквания за следващите дванадесет месеца.

Проведената през октомври анкета на НСИ отчита и позитивна нагласа в намеренията на потребителите относно извършването на разходи за "покупки или постояване а жилище (на вила)" и за "подобрения в дома" през следващите дванадесет месеца .

Трябва да се има предвид, че показателят "доверие на потребителите" на НСИ представлява средно аритметично на балансите на очакванията за развитието през следващите дванадесет месеца на финансовото състояние на домакинствата, на общата икономическа ситуация в страната и на спестяванията на домакинствата и безработицата, като последният баланс се взема с обратен знак.