През май общото икономическо доверие в Европейския съюз стабилизира малко над нивото от април, докато аналогичният индекс на Европейската комисия за България парира част от отскока, отбелязан месец по-рано, показват резултати от последното бизнес проучване на европейските власти в Брюксел.

Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, се повиши слабо през май до 103,8 пункта от 103,6 пункта през април (най-ниско ниво от ноември 2013-а година).

По-сдържаното подобрение на бизнес нагласите в целия ЕС спрямо това само в рамките на еврозоната се дължи на солиден спад с 4,8 пункта на съответния индекс на Обединеното кралство (водещата икономика извън еврозоната) и на стабилизацията му в Полша (втората по значимост европейска икономика извън единния валутен блок).

Последното проучване на ЕК за Европейския съюз за май регистрира известно отслабване на песимизма сред мениджърите в промишления сектор (повишение на съответния индекс до -3,6 пункта от -3,9 пункта през април), в строителството (понижение до 2,3 от 2,4 пункта), в сферата на услугите (до 7,5 от 8,7 пункта), както и при търговията на дребно (до 0,8 от 1,1 пункта).

През май индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС се повиши до -6,2 пункта от -7,3 пункта през предходния месец, достигайки най-високо ниво от ноември 2018-а година насам.

За разлика от общия показател на ЕК за икономическото и бизнес доверието в ЕС, съответния индекс за България обаче отбеляза понижение през май до 103,1 пункта от 104,2 пункта през април (най-високо ниво от януари насам) и след като през март достигна 4-годишно дъно от 102,1 пункта (най-ниско ниво от март 2015-а година). Трябва да се има предвид, че в края на пролетта на 2018-а година (през месеците април и май) икономическото доверие в нашата страна достигна посткризисен връх от 111,7 пункта - най-високо ниво от септември 2008 година, когато беше разгарът на глобалната финансова и икономическа криза. В същото време индексът за нашата страна продължава да се задържа трайно над важното ниво от 100 пункта от края на 2014 година насам.