Икономиката ни трябва да се преструктурира, дошло е време за важни решения за стратегически хоризонт. Това каза президентът Румен Радев по време на откриването на кръгла маса на темата "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика".

"Макар в поканата на това събитие да е написано "набелязване на мерки за премахване на задържащите факти на икономическия растеж", аз очаквам да се засегнат и още по-фундаментални и важни проблеми пред българската икономика", заяви президентът. Той посочи, че икономиката ни е поставена пред редица сериозни предизвикателства и във вътрешен, и особено в глобален план.

"Тя трябва да се преструктурира. Именно за това е дошло време за важни решения и то решения за стратегически хоризонт. За да има ефект този форум, е много важно да знаем ясно три неща. Първо, какво е състоянието на нашата икономика като постижения, като проблеми, като тенденции. Второ - какво е нивото ни на амбиции, тоест какви цели си поставяме и трето най-важно - как да постигнем тези цели", изтъкна Румен Радев.

По думите му най-важното при изграждането на една силна и конкурентоспособна, устойчива на всякакви предизвикателства българска икономика, е откровеният и навременен диалог между всички участници.

Никоя икономика не може да бъде успешна, ако държавата в лицето на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, не създаде необходимата благоприятна среда, заяви още президентът. "Както и никое държавно управление не може да бъде успешно, ако няма зад гърба си една силна и ефективна икономика", добави.

Той посочи, че именно за това, когато говорим за реално състояние и проблеми на икономиката е важно да се уточни системата от критерии, анализ и сравнение.

"Много е важно с кого, как и кога се сравнява. Дали с България отпреди 30-20 или 10 години, дали с постиженията на предишните управляващи, дали с държавите от Субсахарска Африка, с нашите съседи или Централна и Източни Европа. Дали ще сравняваме България на днешния ден с това, което ни очаква като мащабни промени и образ на икономиката в един глобален план и разбира се, каква е нашата готовност за тези процеси, които предстоят", посочи президента Радев.