Групата на работодателите в Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ е срещу въвеждането на европейски минимален доход, съобщават от Българската стопанска камара, позовавайки се на информация от ЕИСК.

Френският президент Еманюел Макрон официално предложи ЕС да въведе единна минимална работна заплата.

На 20 февруари тази година ЕИСК прие становище, в което се призовава за рамкова директива на ЕС за минималните доходи. Групата на работодателите напълно споделя мнението на ЕИСК, че борбата с бедността е необходимост, но предложеният инструмент, според бизнеса, не е правилен. Поради тази причина, Групата на работодателите е внесла насрещно становище, в което представя своите виждания за мерките, необходими за намаляване на бедността, се посочва в съобщението на БСК.

В него пише, че според европейските работодатели, намаляването на бедността следва да бъде съвместен ангажимент на ЕС и държавите-членки. ЕС трябва да се съсредоточи върху реформите и добри условия за създаването на работни места. Добре функциониращата икономика и стабилните икономически политики и политики на пазара на труда са отправна точка за успех в това отношение, смятат работодателите.

Системите за минимален доход на държавите-членки играят важна роля в борбата срещу бедността, се отбелязва в становището. Групата на работодателите счита, че действията на национално равнище са подходящи и най-ефективни, тъй като са съобразени с традициите и характеристиките на системите за социална защита на всяка държава-членка.

Според бизнеса самият минимален доход не може да доведе до резултати в борбата с бедността. Освен основата, формирана от стабилни икономически и активни политики на пазара на труда, е необходима целенасочена комбинация от други политики и действия като адаптиране на политиките за заетост и услуги, социални и здравни услуги, смятат работодателите.

Важна роля на ЕС е да насърчава и насочва държавите-членки в рамките на европейския семестър в разработването и по-нататъшното подобряване на техните системи за минимален доход чрез сравнителен анализ и взаимно обучение, пише още в становището.

Резултатът от гласуването на пленарната сесия на ЕИСК - почти 40 на сто в полза на насрещното мнение - ясно показва, че Комитетът е разделен относно средствата за постигане на общата цел на ЕИСК за намаляване на бедността, допълват работодателите. Групата на работодателите в ЕИСК счита, че всякакви предложения в тази област трябва да отразяват настоящите условия, нужди и икономически резултати в държавите-членки, както и икономическа устойчивост в дългосрочен план. Тя трябва също да спазва принципа на субсидиарност.

Поради изброените причини, Групата на работодателите е предложила своя подход за намаляване на бедността в насрещното становище, като систематично е против идеята за европейска рамкова директива за минималните доходи.