Работодателските организации и синдикатите искат спешна работна среща с премиера Бойко Борисов. Писмото е подписано от председателя на КРИБ Кирил Домусчиев, който е и ротационен председател на АОБР, от президентите на КНСБ и КТ "Подкрепа" Пламен Димитров и Димитър Манолов.

Те настояват да бъдат обсъдени три важни въпроса:

1. Икономическите и социални мерки за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от епидемията с COVID-19, по които е постигнат консенсус между социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (Решението е взето на заседание на НСТС, проведено на 21 май 2020 г.).

2. Проектът за Национално тристранно споразумение, по който проведохме поредица от срещи при заместник министър-председателя Томислав Дончев с участието на ресорните министри и постигнахме определени договорености (Последната среща беше проведена на 11 март 2020 г.).

3. Проектът на Закона за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от "Централен депозитар" АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане на 13.05.2020 г.

За нас е изключително важно да представим на Вашето внимание нашите становища и предложения. Във взаимен интерес и в интерес на страната е да обсъдим заедно тези теми и да потърсим верните решения в открит диалог и партньорство.