Оптимизмът сред бизнес лидерите е на най-високото си ниво за последните 10 години, сочат резултатите от глобално проучване на консултантската група "ПрайсуотърхаусКупърс" (PricewaterhouseCoopers - PwC), което БТА цитира.

Проучването е на база 4446 интервюта, които "ПрайсуотърхаусКупърс" е провела с изпълнителни директори в 89 държави в периода октомври - ноември 2021 г. Извадката е претеглена спрямо националния БВП, за да се гарантира, че мненията на изпълнителните директори са справедливо представени във всички основни региони. Данните на ниво индустрия и държава са базирани на данни от пълната извадка от 4446 участници.

Проведени са и задълбочени интервюта с изпълнителни директори от пет глобални региона - Северна Америка, Латинска Америка, Западна Европа, Азиатско-тихоокеанския регион и Африка, уточниха от компанията.

Повече от три четвърти от анкетираните изпълнителни директори - 77 процента прогнозират, че световната икономика ще се подобри, докато само 15 на сто очакват забавяне. Оптимистичните нагласи се подобряват въпреки предизвикателствата (свързани Ковид пандемията и пазарните условия, включително нарастващата инфлация, прекъсванията по веригата за доставки и "Голямото напускане" в някои части от света), пред които бизнес лидерите са изправени.

Оптимизмът на бизнес лидерите за икономически растеж през 2022 г. е само с 1 процент по-висок от миналогодишния (76 процента) и с цели 54 на сто по-висок в сравнение с 2020 г., когато повече от половината (53 процента) от участниците прогнозираха спад в икономиката.

Сред по-големите държави оптимизмът е най-висок в Индия, където 94 процента от изпълнителните директори очакват глобален растеж през тази година, спрямо 88 на сто през 2021 г. Стабилен ръст на положителните очаквания има и в Япония (ръст от 16 на сто, достигайки до 83 процента спрямо 67 процента предходната година) и умерено висок в Обединеното кралство (повишаване с 5 на сто спрямо миналата година, достигайки 82 процента). Италия и Франция също отчитат голям ръст в оптимизма на бизнес лидерите, което може би се дължи на по-значително от очакваното икономическо възстановяване на тези страни.

В САЩ се отчита спад от 18 на сто в оптимизма на бизнес лидерите по отношение на глобалната икономика, достигайки до 70 процента. Леко понижение има и в Бразилия (спад от 7 на сто до 77 процента), Китай (спад с 9 на сто до 62 процента) и Германия (спад с 4 на сто до 76 процента), което вероятно се дължи на увеличаващите се негативни ефекти от инфлацията и ограниченията във веригата за доставки. Въпреки че изпълнителните директори в САЩ не са настроени толкова позитивно относно развитието на глобалната икономика, те са относително уверени когато става въпрос за перспективите за растеж на собствените им компании, се казва в доклада на "ПрайсуотърхаусКупърс".

Лидерите, към чиито компании има високо клиентско доверие, са значително по-уверени в перспективите си за растеж през тази година.

Доверието се оказва пряко свързано и с ангажимента на компаниите към постигане на нулеви въглеродни емисии. Изпълнителните директори на компании, към които има високи нива на доверие, е значително по-вероятно да ръководят организации, които са поели ангажимент за нулеви въглеродни емисии, както и компании, в които възнагражденията на служителите са обвързани с нефинансови резултати.